Na 2025…

Nederland is straks een fantastisch natuurgebied rijker. Dankzij de eerste gift van de Nationale Postcode Loterij aan de Waddenvereniging en It Fryske Gea ontwikkelde landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens een plan waar natuur en cultuur voor de bezoeker samen komen. Het laat bezoekers het onbekende, fascinerende verhaal van migrerende vissen vanuit verschillende invalshoeken beleven.

Kruising van twee snelwegen

In het gat dwars door de Afsluitdijk ontmoeten zoet en zout elkaar. Wandel langs het stromende water dwars door de Afsluitdijk. Hier ervaar je de kruising van twee snelwegen: die voor de auto’s en die van vissen. Silhouetten van 12 vissoorten met hun trekroutes en de afstanden die ze afleggen laten zien waarvoor de Vismigratierivier is aangelegd. Je kunt de passerende vissen ook horen! Elke vis heeft een eigen geluid dat, vermengd met het geluid van de overtrekkende auto’s en passerende wandelaars, een boeiend klankspel oplevert.

Kazematten

Twee van de kazematten van Kornwerderzand worden toegankelijk gemaakt voor publiek. De kazematten aan weerszijde van de Afsluitdijk krijgen een nieuwe functie en worden ingericht met informatie over vissen en vismigratie. Samen met het gat in de dijk vertellen de twee kazematten het verhaal van de twaalf doelsoorten van de Vismigratierivier en het belang van het verbinden van Waddenzee en IJsselmeer. De noordelijke kazemat vertelt over de zoute waterwereld van Waddenzee en Noordzee, de zuidelijke kazemat over de wereld van het zoete water van het IJsselmeer en de rivieren.

 

BlijeVissen veld

Het BlijeVis symbool vertelt waarom we het allemaal doen: namelijk dat de vissen straks blij worden omdat ze weer heen en weer kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, tussen Waddenzee en IJsselmeer. In de rivier komt een Blije vissen veld, een vaste installatie van BlijeVissen gemaakt van staal. Ze maken de beweging van eb en vloed, een belangrijk onderdeel van de Vismigratierivier, optimaal ervaarbaar. Het BlijeVissen veld is door de eb- en vloedbeweging nooit hetzelfde, altijd in beweging, altijd een dynamisch beeld.