Een droom wordt werkelijkheid

Het was de Nationale Postcode Loterij die in 2013 in het wilde plan geloofde en de eerste grote donatie deed voor uitwerking van de plannen voor een Vismigratierivier en daarmee het hele plan wist aan te jagen.

Met de onthulling van de eerste Blije Vis van kunstenaar Bruno Doedens, vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier op 1 november 2014 het adopteren van het project door de Provincie Fryslân. De initiatiefnemers zijn er trots op hoe binnen een ongekend korte tijd het ambitieuze idee steeds meer vorm krijgt. Op diezelfde 1 november maakte staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken namelijk ook bekend de verdere doorontwikkeling van het project financieel te ondersteunen.

Belangrijk jaar

Een belangrijk jaar was 2016; het Provinciaal Inpassingsplan werd vastgesteld, er werd een bijdrage van maar liefst 14 miljoen uit het Waddenfonds toegekend, de realisatieovereenkomst over de aanleg van de coupure met Rijkswaterstaat werd getekend en een aanvraag voor de Europese LIFE-subsidie werd ingediend.

 

Sindsdien zijn er vele onderzoeken gedaan en schetsontwerpen gemaakt en experts van over de hele wereld hebben meegekeken en gedacht. Want nergens ter wereld bestaat een soortgelijke vispassage op de grens van zoet en zout water met het getij als motor. Al dit harde werken heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp dat maximaal voldoet aan de eisen die de vissoorten stellen, uitstekend bezoekbaar is, ruimte biedt voor verdere kennisontwikkeling en bovenal veilig en robuust is.

De laatste kilometer

In 2018 levert de Nationale Postcode Loterij het sluitstuk van het ontwerp door de laatste kilometer van de Vismigratierivier te financieren. Hiermee kan deze wereldwijd unieke migratievoorziening voor trekvissen door de Afsluitdijk in de meest optimale vorm worden aangelegd. Twee extra slingers in het ontwerp van de rivier creëren ideale omstandigheden voor de passerende vissen. De opening in de Afsluitdijk kan dan vierentwintig uur per dag open staan, zodat het getij rustig in de rivier kan doorwerken zonder dat het zoute water het zoete IJsselmeer bereikt. Dit definitieve ontwerp bootst de estuariumfunctie van de voormalige Zuiderzee na en levert de meest optimale doorgang voor honderden miljoenen trekvissen. Goed nieuws voor al die soorten vis die voor hun levenscyclus en voortbestaan afhankelijk zijn van zout en zoet water. De bijdragen van de Nationale Postcode Loterij zijn doorslaggevend gebleken in de realisatie van de Vismigratierivier.