Contouren Waddenzeezijde zichtbaar

Mooie beelden van de Vismigratierivier: aan de Waddenzeezijde worden nu ook contouren zichtbaar. De dam in aanbouw wordt gemaakt van materiaal dat vrijkomt uit de tijdelijke waterkering – de verbreding van de dijk die nodig was om de doorgang te maken. Aan de binnenkant van de dam vormt zich straks het estuariene deel: de eerste luwe omgeving waar trekvissen via inzwemopeningen de doorgang bereiken.

foto’s: Rijkswaterstaat/Levvel/Topview Nederland