Westflank verbonden met Afsluitdijk

In 2020 werd de westflank van de Vismigratierivier aangelegd. Destijds stond dit ‘eiland’ nog los van de Afsluitdijk, maar recent zijn beiden met elkaar verbonden. Een belangrijke stap in de aanleg van de Vismigratierivier. Met de nieuwe verbinding is de westzijde van de Vismigratierivier zichtbaar geworden in het IJsselmeer.

Circulair gebruik van materiaal

De nieuwe verbinding tussen de westflank en de Afsluitdijk is gemaakt van grond afkomstig van het werkeiland. Dit werkeiland, een tijdelijke verbreding van de Afsluitdijk, was aangelegd om de coupure – het ‘gat’ – door de Afsluitdijk te kunnen maken. Bij de aanleg van de Vismigratierivier wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Zo kwam de grond wat werd gebruikt bij de aanleg van de westflank in 2020 weg uit de vaargeul bij Kornwerderzand. Het riet dat in 2021 werd geplaatst, werd getransplanteerd uit de Makkumer Noordwaard. Ook aan de Waddenzeezijde zal straks grond worden gebruikt afkomstig van het werkeiland.

 

Natuur voor vissen en vogels

Met de aanleg van de Vismigratierivier komt er straks een geleidelijke zoet-zout overgang, waardoor vissen gemakkelijker kunnen migreren tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar niet alleen vissen profiteren. Met de aanleg van de westflank is er een nieuw stukje natuur ontstaan. Hier werden het afgelopen jaar verschillende vogelsoorten waargenomen, waaronder de visdief en de kokmeeuw. Zij gebruiken het gebied als broed- en rustplaats en als plek om te foerageren.

 

 

Foto’s: Afsluitdijk/Rijkswaterstaat/Levvel/Topview Nederland