Het verhaal van de BlijeVis

De BlijeVis is hét symbool voor een beweging van mensen en organisaties die zich bezighouden met het verbeteren van trekroutes en de leefomgeving van migrerende vissen. Het symbool verbindt wereldwijd acties en initiatieven om obstakels op te ruimen en vissen vrije doorgang te geven. De BlijeVis vertelt op scholen, bij bezoekers­centra en op locaties met vispassages het verhaal dat mens en natuur nauw verbonden zijn. Alles is erop gericht dat trekvissen weer met een ‘grote glimlach’ naar hun aloude paai-, opgroei- en leefgebieden kunnen zwemmen, zodat hun populaties weer kunnen groeien. Meer weten over het ontstaan van de BlijeVis? Je leest het op blijevis.nl/blije-vis.