Welke soorten profiteren?

De ene trekvis is belangrijk voor de voedselketen. Een andere wordt met uitsterven bedreigd. Weer andere soorten zijn zeldzaam of iconisch. Wanneer, hoe vaak en hoe lang ze op zoet of zout water aangewezen zijn verschilt ook per soort. Net als hoe ver ze landinwaarts of stroomopwaarts trekken. Maar één ding hebben ze gemeen: alle trekvissen zijn aangewezen op een obstakelvrije doortocht. Welke soorten kunnen gaan profiteren van de Vismigratierivier? Een kijkje in de keuken van de belangrijkste soorten die migreren tussen zoet en zout water. Je leest het op blijevis.nl/onze-vissen.